Sắp thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam, HNX và HOSE "về chung một nhà"

.
Nguồn: vietnambiz.vn