Vinhomes "kéo" chuyên gia PwC Vietnam về làm Phó Tổng giám đốc

.
Nguồn: vietnambiz.vn