Website giả mạo Bamboo Airways tích cực hoạt động trước ngày mở bán vé

.
Nguồn: vietnambiz.vn