VietinBank là "chủ nợ" hơn 2.500 tỉ đồng, Thép Thái Nguyên đang không thể vay thêm

.
Nguồn: vietnambiz.vn