Khối ngoại tích cực mua ròng, nhà đầu tư trong nước chú ý cổ phiếu nào?

.
Nguồn: vietnambiz.vn