Bộ Tài chính đã cắt giảm, đơn giản hóa 190/370 điều kiện kinh doanh

.

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, trong năm 2018 cơ quan này đã thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế. Theo đó, đã thực hiện cắt giảm chỉ tiêu biên chế công chức 4,7% so chỉ tiêu được giao năm 2015. Cụ thể là hoàn thành 85/85 nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch năm 2018.

Năm 2018, Bộ Tài chính đã cắt giảm được 536 đầu mối, gồm có 5 đơn vị cấp phòng và tương đương thuộc các vụ/cục thuộc cơ quan Bộ; 3 cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; 25 đơn vị cấp phòng thuộc cơ quan tổng cục; 67 đơn vị cấp chi cục và tương đương; 436 đơn vị cấp tổ (đội) tại địa phương.

Ảnh minh họa

Đơn vị đã hạn chế mua sắm xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiền. Hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, công tác nước ngoài, đồng thời kiên quyết cắt giảm những khoản chi thường xuyên ngân sách trung ương sau ngày 10/6/2018 chưa phân bổ.

Ông Dũng cũng cho biết, Bộ Tài chính dự kiến thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 190/370 điều kiện kinh doanh. Bộ Tài chính đã kiến nghị sửa đổi 6 luật và 16 nghị định của Chính phủ liên quan đến điều kiện kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi và cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Bộ Tài chính cũng đã tập trung chỉ đạo tiếp tục mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa trong lĩnh vực tài chính; nâng cao chất lượng khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, mở rộng diện hoàn thuế điện tử; tăng cường kết nối thông tin nộp thuế điện tử giữa các cơ quan thuế, hải quan, kho bạc và các ngân hàng thương mại, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí giao dịch hành chính cho doanh nghiệp. 

Đối với thị trường bảo hiểm, hoạt động của thị trường bảo hiểm tiếp tục phát triển. Hiện nay có 64 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Năm 2018, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước tăng 24%, tổng giá trị tài sản của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm tăng 21,1%, vốn đầu tư trở lại nền kinh tế tăng 29,5% so với năm 2017.

Trong năm 2019, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết sẽ tập trung hoàn thiện thể chế theo kế hoạch đã đề ra; thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, hiện đại hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, góp phần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Ngọc Linh

Nguồn: thuonghieucongluan.com.vn