Kho Bạc Nhà nước huy động thành công 7.550 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

.

Ngày 9/1/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Kết quả, phiên đấu thầu này đã huy động được tổng cộng 7.550 tỷ đồng.

Tổng khối lượng gọi thầu là 6.000 tỷ đồng. Trong đó, kỳ hạn 10 năm có khối lượng gọi thầu nhiều nhất, 3.000 tỷ đồng; tiếp đến là kỳ hạn 15 năm (2.000 tỷ đồng), kỳ hạn 7 năm và 30 năm cùng có khối lượng gọi thầu 500 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Được biết, trái phiếu kỳ hạn 7 năm thu hút 9 thành viên dự thầu, huy động được 50 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,35%/năm, cao hơn 0,45%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm thhu hút 12 thành viên dự thầu, huy động thành công 3.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,01%/năm, thấp hơn 0,09%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng, có 10 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất 5,01%/năm.

Có 7 thành viên dự thầu trái phiếu kỳ hạn 15 năm, huy động thành công 2.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,3%/năm. Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, có 8 thành viên tham gia dự thầu, huy động được hết với lãi suất 5,3%/năm. Bên cạnh đó, trái phiếu các kỳ hạn 7 năm, 30 năm không có lãi suất trúng thầu.

Thiên Trường

Nguồn: thuonghieucongluan.com.vn