CENLand sắp phát hành 30 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 800 tỷ đồng

.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CENLand; HoSE: CRE) thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên thành 800 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018 và phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (thưởng cổ phiếu) cho cổ đông hiện hữu.

Theo phương án đưa ra, công ty dự kiến phát hành 7,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ 100:15) và 22,5 triệu cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 100:45). Tổng số cổ phiếu của CENLand sau khi phát hành thêm là 80 triệu.

Thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được CENLand đưa ra là ngay trong quý I/2019.

9 tháng đầu năm 2019, CENLand đạt doanh thu thuần 870,6 tỷ đồng, tăng 43%. Trong đó, mảng môi giới bất động sản là nguồn đóng góp chính với 792 tỷ đồng, chiếm 91% cơ cấu; theo sau là dịch vụ quảng cáo, tổ chức sự kiện gần 49,4 tỷ đồng (gấp 4 lần cùng kỳ) và chuyển nhượng bất động sản.

Trừ giá vốn, lợi nhuận gộp tăng 69% đạt hơn 372,2 tỷ đồng. Sau 3 quý, công ty lãi ròng gần 213,2 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ 2017.

Nguồn: ndh.vn