Sở GDCK Việt Nam thành lập với vốn 3.000 tỷ, trụ sở chính tại Hà Nội

.

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt đề án thành lập Sở GDCK Việt Nam với mục tiêu tổng quát là thống nhất thị trường giao dịch chứng khoán, đảm bảo thị trường hoạt động hiệu quả, công bằng; góp phần nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, nâng cao sức cạnh tranh, từng bước tiếp cận với các chuẩn mức và thông lệ quốc tế.

Việc thành lập Sở GDCK Việt Nam trên cơ sở sắp xếp lại Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Sở GDCK TP HCM (HoSE). Pháp nhân mới thành lập sẽ hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước dưới hình thức công ty mẹ - con do Bộ Tài chính là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước, trụ sở chính đặt tại Hà Nội.

HNX và HoSE là các công ty con do Sở GDCK Việt Nam đầu tư 100% vốn, hoạt động độc lập, có tư cách pháp nhân.

Vốn điều lệ của Sở GDCK Việt Nam là 3.000 tỷ đồng được điều chuyển từ vốn của HNX và HoSE. Việc thành lập sẽ diễn ra theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (2019-2020) thành lập Sở GDCK Việt Nam trên cơ sở tiếp tục duy trì hoạt động các thị trường chứng khoán giao dịch như hiện tại, đồng thời sắp xếp lại bộ máy hoạt động của HNX và HoSE, kết hợp hoàn chỉnh dự án xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thị trường do HoSE làm chủ đầu tư.

Giai đoạn 2 (2020-2023) đưa hệ thống công nghệ thông tin thị trường đi vào hoạt động áp dụng cho HNX và HoSE, trên cơ sở đó thực hiện lộ trình phân khúc các khu vực thị trường; đồng thời xây dựng phương án cổ phần hóa Sở GDCK Việt Nam để triển khai thực hiện sau năm 2023.

Nguồn: ndh.vn